KPI VÀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

 

KPI là những thước đo hiệu quả theo dõi sự tiến bộ của tổ chức hướng đến những mục tiêu mong muốn. KPI chiến lược dùng để giám sát thực hiện chiến lược, hiệu quả chiến lược và quản lý nhân sự trong tổ chức, xác định mức độ chênh lệch giữa hiệu quả thực tế với mục tiêu đề ra, và cho thấy hiệu suất và hiệu quả hoạt động của tổ chức.

 

Vinbrains sẽ giúp bạn xây dựng KPI

KPI tốt:


- Giúp đánh giá khách quan hiệu quả chiến lược;
- So sánh mức độ thay đổi hiệu suất làm việc theo thời gian;
- Giúp người lao động tập trung vào những công việc quan trọng nhất;
- Cho phép đo lường được thành quả chứ không chỉ những công việc đang thực hiện;
- Cung cấp một ngôn ngữ truyền thông chung cho toàn tổ chức;
- Giúp làm giảm tính mơ hồ và không chắc chắn trong tổ chức;
- Có giá trị hợp lý, để đảm bảo đo lường các chỉ tiêu đúng;
- Có thể kiểm chứng, để đảm bảo độ chính xác của dữ liệu.

 

Trong khi hầu hết các giám đốc điều hành và quản lý nhân sự đồng ý rằng việc sử dụng những thang đo hiệu suất là căn bản của thực hành quản lý tốt, hầu hết họ đều gặp khó khăn trong việc:

- Tìm kiếm các thước đo có ý nghĩa một cách dễ dàng;
- Khiến mọi người thực sự tin tưởng vào các thước đo hiệu suất;
- Gắn kết chặt chẽ các thước đo với chiến lược;
- Sử dụng các thước đo cho mục đích cải thiện hiệu suất;

 

Các khó khăn này là do những thói quen xấu đã trở nên phổ biết khi trước đây chúng ta còn thiếu chuyên môn và các thước đo hiệu suất thích hợp.

 

Làm thế nào để xây dựng KPI?


Các chuyên gia tư vấn KPI của Vinbrains sẽ thiết kế những phương pháp và công cụ xây dựng KPI nhằm giúp doanh nghiệp của bạn:

- Xây dựng những chiến lược có thể đo lường, chuyển tải và triển khai một cách dễ dàng hơn;
- Lựa chọn và thiết kế các thước đo hiệu quả công việc hiệu quả hơn rất nhiều so với kỹ thuật động não và tham khảo tiêu chuẩn;
- Áp dụng biện pháp đo lường một cách cẩn trọng, tìm kiếm và sử dụng các dữ liệu đúng đắn;
- Thiết kế các báo cáo sâu sắc và thực tiễn, tập trung vào cải tiến;
- Nhận thấy những dấu hiệu rõ ràng thông qua các thước đo để biết liệu các hoạt động có đang được cải thiện hay không;
- Đạt được mục tiêu đề ra một cách thuyết phục và đo lường được sự tiến bộ.

 


 

 

Dịch Vụ Khác

DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Tại Vinbrains Việt Nam, đội ngũ các chuyên gia tư vấn Quản lý Nguồn nhân lực, Luật và Thuế của chúng tôi cùng phối hợp...

TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Quản trị nhân sự là một trong các yếu tố quan trọng hàng đầu, quyết định hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Câu...

HỆ THỐNG LƯƠNG THƯỞNG THEO 3P LÀ GÌ?

HỆ THỐNG LƯƠNG THƯỞNG THEO 3P LÀ GÌ?

Trả lương 3P là phương pháp trả lương được áp dụng trong các doanh nghiệp hiện đại nhằm mục đích đưa ra một mức...

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0937 220 227