MONG MUỐN CỦA KHÁCH HÀNG KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP THỨC HÓA LAO ĐỘNG

 

1/ Tuyển dụng lao động phù hợp theo yêu cầu riêng của mình;

2/ Đào tạo hội nhập và nghiệp vụ theo yêu cầu công việc;

3/ Quyết định mức lương và các chính sách phúc lợi dành cho người lao động đảm bảo lợi ích tối thiểu theo quy định của Luật tại từng vùng/miền;

4/ Quản lý, điều hành người lao động làm việc theo yêu cầu của mình;

5/ Yêu cầu người lao động tuân thủ mọi nội quy, quy định, quy trình sản xuất của Công ty.

 

 

Dịch Vụ Khác

DỊCH VỤ HỢP THỨC HÓA LAO ĐỘNG

DỊCH VỤ HỢP THỨC HÓA LAO ĐỘNG

Dịch vụ Hợp thức hóa lao động của Vinbrains cung cấp là hình thức mà trong đó Doanh nghiệp vẫn tự chủ động trong việc...

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP THỨC HÓA LAO ĐỘNG

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP THỨC HÓA LAO ĐỘNG

Giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí để tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vẫn quản trị nhân...

QUY TRÌNH THỰC HIỆN VÀ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ HỢP THỨC HÓA LAO ĐỘNG

QUY TRÌNH THỰC HIỆN VÀ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ HỢP THỨC HÓA LAO ĐỘNG

Dịch vụ hợp thức hóa lao động của Vinbrains là hình thức doanh nghiệp ủy thác việc ký hợp đồng lao động và hoạt động...

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0937 220 227