QUY TRÌNH THỰC HIỆN VÀ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ HỢP THỨC HÓA LAO ĐỘNG

1/ Hai bên ký Hợp đồng dịch vụ;

2/ Mức lương và các chính sách phúc lợi dành cho người lao động do hai bên thoả thuận hoặc do khách hàng quy định đảm bảo lợi ích tối thiểu theo quy định của Luật tại từng vùng/miền;

3/ Vinbrains tuyển dụng hoặc nhận người lao động từ khách hàng tiến hành đào tạo hội nhập, ký kết hợp đồng lao động, chi trả lương, đóng Bảo hiểm xã hội và chi trả tất cả các quyền lợi khác cho lao động;

4/ Khách hàng hoặc Vinbrains quản lý, điều hành người lao động làm việc theo yêu cầu của mình;

5/ Quyết toán dựa trên phát sinh thực tế hàng tháng do Vinbrains lập và gửi cho khách hàng kiểm tra, xác nhận để Vinbrains làm thủ tục thanh toán và trả lương Nhân viên;

6/ Vinbrains chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi vấn đề và pháp lý trong quan hệ lao động.

 

 

Dịch Vụ Khác

DỊCH VỤ HỢP THỨC HÓA LAO ĐỘNG

DỊCH VỤ HỢP THỨC HÓA LAO ĐỘNG

Dịch vụ Hợp thức hóa lao động của Vinbrains cung cấp là hình thức mà trong đó Doanh nghiệp vẫn tự chủ động trong việc...

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP THỨC HÓA LAO ĐỘNG

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP THỨC HÓA LAO ĐỘNG

Giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí để tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vẫn quản trị nhân...

MONG MUỐN CỦA KHÁCH HÀNG KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP THỨC HÓA LAO ĐỘNG

MONG MUỐN CỦA KHÁCH HÀNG KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP THỨC HÓA LAO ĐỘNG

Đối với các doanh nghiệp nước ngoài muốn gia nhập thị trường Việt Nam nhưng chưa nắm rõ các quy định của luật lao động...

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0937 220 227